Nowe mieszkania - Artykuł - Wspólnota mieszkaniowa – wspólne prawa, wspólne obowiązki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

NoweMieszkania.pl

Wspólnota mieszkaniowa – wspólne prawa, wspólne obowiązki

Wspólnota mieszkaniowa – wspólne prawa, wspólne obowiązki

Fot. www.freedigitalphotos.net

Kupujesz mieszkanie. Stajesz się nie tylko jego właścicielem, ale i – równocześnie – członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Czy wiesz, co się z tym wiąże? Jakie wynikają z tego prawa, a jakie obowiązki? Wspólnota mieszkaniowa to jednostka organizacyjna zarządzająca częściami wspólnymi nieruchomości, która należy do jej członków.Wspólnota staje się zatem gospodarzem budynku.


Wspólnota mieszkaniowa to jednostka organizacyjna zarządzająca częściami wspólnymi nieruchomości, która należy do jej członków. Wspólnota staje się zatem gospodarzem budynku. Od tego, czy działa sprawnie, czy utrzymuje nieruchomość w należytym stanie oraz czy rozsądnie gospodaruje posiadanymi środkami, zależy komfort wspólnego zamieszkiwania pod „jednym dachem”. Dlatego też tak ważne jest to, aby wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej byli świadomi zarówno praw, jak i obowiązków, które ona realizuje.

Wspólnota mieszkaniowa, czyli co?Gwałtowny rozwój rynku budowlanego, a w zasadzie prawdziwy boom budowlany, jaki przypadł w Polsce na pierwszą połowę lat 90. XX wieku, związany był z powstawaniem coraz to nowych przedsiębiorstw deweloperskich oraz realizowanych przez nie prywatnych inwestycji mieszkaniowych, w których następnie sprzedawano samodzielne lokale mieszkalne lub użytkowe. Spowodowało to, że na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) narodziła się nowa instytucja, stanowiąca alternatywę dla spółdzielni mieszkaniowych – wspólnota mieszkaniowa.

Według ustawy, wspólnotę mieszkaniową tworzy „ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości”. Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną, która nie posiada co prawda osobowości prawnej (określa się ją mianem ułomnej osoby prawnej), ale mimo to ma możliwość zaciągania zobowiązań (np. kredytów na remont lub modernizację nieruchomości wspólnej) oraz nabywania praw (np. w celu zawarcia umowy na wynajem pewnej części nieruchomości wspólnej). Wspólnota mieszkaniowa może również występować przed organami administracji oraz sądami jako strona w postępowaniach (jako strona pozwana oraz jako powód – np. w sporach z członkami wspólnoty, dotyczących zaległości finansowych).

Jak powstaje wspólnota?Wspólnota mieszkaniowa tworzy się na mocy prawa z chwilą, gdy w nieruchomości wyodrębniony zostaje pierwszy lokal. Co za tym idzie, nabywca lokalu mieszkalnego lub samodzielnego lokalu usługowego nie musi wykonywać żadnych czynności prawnych, aby stać się częścią wspólnoty – staje się nią bowiem z chwilą nabycia mieszkania oraz udziału we wspólnych częściach budynku i w gruncie, na którym wzniesiono nieruchomość.

Akt notarialny nabycia własności mieszkania zawiera zapisy dotyczące administrowania nieruchomością przez dewelopera, który wykonuje czynności zarządzające jako jeden z członków wspólnoty – aż do momentu, w którym zbędzie prawa do wszystkich należących do niego lokali. Wspólnota może istnieć zarówno w jednym, jak i w kilku budynkach znajdujących się na tym samym gruncie.

...I jakie są jej zadania?Zadania wspólnoty mieszkaniowej sprowadzają się do administrowania nieruchomością wspólną, a więc taką, która służy właścicielom wszystkich lokali wchodzących w skład tej nieruchomości - to znaczy ogólnodostępną częścią budynku oraz przyległym do niego gruntem. Na czym jednak polega administrowanie? Między innymi na zapewnianiu środków finansowych (na bieżącą eksploatację nieruchomości, na potrzebne remonty i modernizacje) oraz na właściwym wydatkowaniu tych środków i prowadzeniu sprawozdawczości (wymaganej prawem).

Zarząd wsólnotyMieszkańcy nieruchomości, w których znajduje się łącznie więcej niż siedem odrębnych lokali, zobligowani są, aby spośród członków wspólnoty mieszkaniowej wybrać zarząd. To właśnie zarząd administruje sprawami związanymi między innymi z eksploatacją wspólnych części nieruchomości. Zarząd pełni także funkcje reprezentacyjne względem zewnętrznych podmiotów. Na każdą inną aktywność, wykraczającą poza kompetencje zarządu wspólnoty mieszkaniowej, członkowie zarządu muszą otrzymać zgodę uzyskiwaną zwykle poprzez podjęcie stosownej uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

Każdą uchwałę podejmuje się w głosowaniu lub poprzez zebranie stosownej ilości podpisów (za pomocą pisma obiegowego). Decyduje większość udziałów – każdy właściciel ma swój udział w nieruchomości wspólnej (udział określa się w stosunku do powierzchni lokalu, który stanowi prywatną własność). Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek, aby zwoływać zebranie członków wspólnoty przynajmniej raz w roku (do 31 marca) – celem takiego zebrania jest między innymi zatwierdzenie planu finansowego oraz wybór nowych władz.

A może administrator?Wspólnota mieszkaniowa może również przekazać zarządzanie nieruchomością podmiotom zewnętrznym – firmom, które specjalizują się w takich czynnościach administracyjnych i które posiadają stosowne licencje lub chociaż zatrudniają osoby, które takowe posiadają. Administrowanie bieżącymi sprawami dotyczącymi nieruchomości polecone być może także administratorowi, na którego zarząd scedował niejako swoje obowiązki związane z nadzorem prawidłowej eksploatacji budynku.

Umowa zawarta pomiędzy podmiotem zewnętrznym a wspólnotą mieszkaniową reguluje zakres zarządu czy administrowania nieruchomością. Warto pamiętać, że wynajęcie zewnętrznej firmy nie zwalnia zarządu z odpowiedzialności związanej z zaciągniętymi w imieniu wspólnoty zobowiązaniami. Umowa pomiędzy podmiotem zewnętrznym a wspólnotą powinna być zatem klarowna i prawidłowo skonstruowana. Nie należy zapominać o tym, że wspólnota mieszkaniowa odpowiada za zaciągnięte zobowiązania swoim majątkiem, a członek wspólnoty – na podstawie udziału w nieruchomości.

Prawa i obowiązkiJakie prawa niesie ze sobą członkowstwo we wspólnocie mieszkaniowej? Przede wszystkim – korzystanie ze wspólnych części nieruchomości, a także czerpanie z nich pewnych korzyści. Najczęściej są to dodatkowe dochody, które uzyskuje się między innymi z wynajmu (na przykład pod działalność gospodarczą czy reklamę). Członkowie mają oczywiście prawo do wglądu w dokumenty wspólnoty oraz do uczestnictwa w organizowanych przez nią pracach.

Z kolei obowiązkiem członków wspólnoty mieszkaniowej jest partycypacja w kosztach związanych z utrzymaniem wspólnej nieruchomości. Członkowie są tym samym zobowiązani do wpłacania na rachunek bankowy wspólnoty zaliczek przeznaczonych na bieżącą eksploatację oraz na fundusz remontowy. Wysokość zaliczki ustalana jest proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości. Na wpłatach w formie zaliczek bazuje dochód wspólnoty.

Każda wspólnota mieszkaniowa powinna wystąpić do odpowiednich urzędów z wnioskiem o nadanie numerów REGON i NIP oraz prowadzić związaną z nimi sprawozdawczość oraz księgowość, a także rozliczać dochody w ramach podatku dochodowego CIT. Wspólnota, reprezentowana przez swój zarząd, zobowiązana jest także do zawarcia z zewnętrznymi podmiotami umów, bez których prawidłowa eksploatacja nieruchomości nie będzie możliwa, dotyczących między innymi wywozu śmieci czy odśnieżania. Obowiązkiem wspólnoty jest również przeprowadzanie przeglądów budynku i jego instalacji.

Czerpanie z praw, jak i wypełnianie wspólnotowych obowiązków ma na celu przede wszystkim podniesienie komfortu codziennego życia w budynku, który zamieszkuje wiele rodzin. Warto pamiętać, że wspólnota mieszkaniowa istnieje po to, aby mieszkało się nam lepiej.Red. Barbara Stachnik
Data publikacji: 09.04.2014

Zobacz również

Przed zakupem – sprawdź dewelopera!

Przed zakupem – sprawdź dewelopera!

Wybór mieszkania jest bardzo poważną decyzją, dlatego przed podpisaniem ostatecznej umowy konieczne jest dokładne poznanie firmy, która będzie realizowała nasze marzenie o własnym M. Wiarygodność dewelopera możemy bez problemu sprawdzić samodzielnie. Podstawowe czynności jakie należy w tym celu wykonać opisano poniżej.

Podatek od najmu w kilku krokach

Podatek od najmu w kilku krokach

Rozliczanie podatku od najmu jest dość skomplikowane – wymaga bowiem znacznej wiedzy i doświadczenia. Mimo to, ogólny sposób postępowania można opisać w kilku prostych punktach. Pierwszym krokiem jest oszacowanie przychodów płynących z najmu, a także związanych z nimi kosztów. Należy też policzyć, która forma rozliczania podatku będzie dla nas najkorzystniejsza. Jeśli wybierzemy ryczałt, trzeba zdecydować, czy będziemy się rozliczać miesięcznie, czy kwartalnie.

Mieszkanie na parterze?

Mieszkanie na parterze?

Mieszkania położone na parterze w ofertach deweloperów zazwyczaj są tańsze niż lokale położone wyżej. Parterowe usytuowanie uważa się za uciążliwe i mniej bezpieczne. Z tego powodu deweloperzy starają się skusić klientów dodatkowymi atutami, takimi jak np. duży taras czy własny ogródek. Zastanawiając się nad wyborem własnego mieszkania, nie zapominajmy, że lokale na parterze mają też swoje zalety.

Mieszkanie pod Warszawą? Czemu nie!

Stale pogarszająca się sytuacja na polskim rynku pracy, zahamowanie wzrostu wynagrodzeń oraz brak jakiejkolwiek perspektywy poprawy sytuacji w naszym kraju sprawiają, że wszelkie inwestycje mieszkaniowe podejmujemy ostatnio bardzo ostrożnie. Z uwagi na kryzys ekonomiczny dokładnie porównujemy ceny wielu dostępnych na rynku ofert, coraz częściej także szukamy mieszkań położonych poza miastem.

Formalności, które czekają nabywcę lokalu mieszkalnego

Mieszkanie kupione. Teraz czas dopiąć na ostatni guzik wszystkie formalności. „Jakie jeszcze formalności?” - wielu szczęśliwych nabywców łapie się za głowę. W ferworze odbioru mieszkania, remontów, wykończeń i upragnionych przeprowadzek zapominają o kilku ważnych sprawach...

Wykańczanie mieszkania w trzech krokach – budżet, zakup materiałów, wybór ekipy

Kupno mieszkania to ważny moment – spełnione marzenie, ale i początek drogi pełnej pułapek, czyli wykańczania nowego lokum. Zanim wprowadzimy się do własnego M, musimy przecież stawić czoła logistycznemu wyzwaniu. Co robić, żeby mu sprostać?

Wielka płyta w wielkim mieście – wady i zalety

Rozważasz kupno mieszkania w budynku wielorodzinnym wybudowanym w technologii „wielkiej płyty”? Analizujesz wady i zalety? Z pewnością kusi Cię atrakcyjna cena lokalu i duży wybór. A może i inne zalety wielopłytowego budownictwa?

Wyposażenie wnętrz

Inf Rynek pierwotny - nowe mieszkania i domy Wszystkich artykułów: 1209

Willa pod Modrzewiami

InwestycjaInwestycja:Willa pod Modrzewiami

DeweloperDeweloper:DK- DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Biuro „3D-architekci”, odpowiedzialne za projekt tego kameralnego budynku, w bardzo udany sposób połączyło zastosowanie nowoczesnych form architektonicznych z wpisaniem nowej inwestycji w kontekst sąsiednich, międzywojennych willi. Luksusowy charakter budynku podkreślają efektowne elewacje i najwyższa [...]

PowierzchniaMieszkania:60.63 - 95.93 m2

LokalizacjaLok.:Kraków - Grzegórzki

Cena za m2Cena:od 7 700 zł/m2

Bartycka Residence III BIS

InwestycjaInwestycja:Bartycka Residence III BIS

DeweloperDeweloper:APM Development sp. z o.o.

Zastanawiasz się, gdzie zamieszkać na Mokotowie w Warszawie? Sprawdź, co oferuje inwestycja Bartycka Residence III, w której czekają na przyszłych lokatorów nowoczesne i komfortowe mieszkania o zróżnicowanym metrażu! Bartycka Residence III to inwestycja, w której powstają nowe mieszkania Warszawa. [...]

PowierzchniaMieszkania:32.71 - 119.79 m2

LokalizacjaLok.:Warszawa - Mokotów

Cena za m2Cena:od 8300 zł/mkw

Mila Baltica

InwestycjaInwestycja:Mila Baltica

DeweloperDeweloper:ROBYG S.A.

POZNAJ MILA BALTICA   Kuluarowy charakter inwestycji uzyskano dzięki niskiej, kameralnej zabudowie. Szlachetne materiały wykończeniowe, lobby z portierem oraz udogodnienia budują prestiż osiedla. Elewacja biała z użyciem cegły z futurystycznymi pasami zostanie doceniona przez wszystkich, lubiących [...]

PowierzchniaMieszkania:32.9 - 94.77 m2

LokalizacjaLok.:Gdańsk - Zaspa

Cena za m2Cena:6 900 zł

Osiedle Bluszczańska II

InwestycjaInwestycja:Osiedle Bluszczańska II

DeweloperDeweloper:APM Development sp. z o.o.

Osiedle Bluszczańska to zespół mieszkaniowy, który powstanie w zielonej części najbardziej prestiżowej warszawskiej dzielnicy. Mokotów to dzielnica z tradycjami, która od lat zachowuje swój wyjątkowy charakter, dominują tu rozległe tereny parkowo-rekreacyjne i kameralna niska zabudowa.   Osiedle [...]

PowierzchniaMieszkania:50.94 - 87.06 m2

LokalizacjaLok.:Warszawa - Mokotów

Cena za m2Cena:7 950 zł/mkw

Forum Wola

InwestycjaInwestycja:Forum Wola

DeweloperDeweloper:ROBYG S.A.

W dzielnicy Warszawa Wola nowe mieszkania i apartamenty powstają w niezwykle dynamicznym tempie. Nic w tym dziwnego – lokalizacja jest wyjątkowo atrakcyjna i ma wiele atutów. Jeśli Ty także rozważasz kupno mieszkania na Woli, rozważ koniecznie powstającą inwestycję Forum Wola. Z naszego artykułu dowiesz [...]

PowierzchniaMieszkania:30.46 - 120.78 m2

LokalizacjaLok.:Warszawa - Wola

Cena za m2Cena:od 6 950 zł/mkw

Villa Nobile

InwestycjaInwestycja:Villa Nobile

DeweloperDeweloper:ROBYG S.A.

W dzielnicy Warszawa Wilanów nowe mieszkania i apartamenty powstają w niezwykle dynamicznym tempie – nic w tym dziwnego, Wilanów to szczególnie atrakcyjna część Warszawy. Jedną z nowo powstających inwestycji jest Villa Nobile – jeśli poszukujesz swoich wymarzonych czterech kątów, może być to właśnie [...]

PowierzchniaMieszkania:27.7 - 139.63 m2

LokalizacjaLok.:Warszawa - Wilanów

Cena za m2Cena:od 6 600 zł/mkw

Lawendowe Wzgórza

InwestycjaInwestycja:Lawendowe Wzgórza

DeweloperDeweloper:ROBYG S.A.

Kiedy wprowadzasz się do nowego mieszkania, wszystko jest takie ekscytujące, pierwsze, ważne.  Jakbyś zaczynał nowe życie…   Osiedle Lawendowe Wzgórza to nowy styl życia w Gdańsku. Nowoczesne, modne i komfortowe – jest doskonałym miejscem, by rozpocząć nowy rozdział także w Twoim życiu. Osiedle [...]

PowierzchniaMieszkania:26.36 - 66.68 m2

LokalizacjaLok.:Gdańsk - Jasień

Cena za m2Cena:informacja u dewelopera

Young City 2

InwestycjaInwestycja:Young City 2

DeweloperDeweloper:ROBYG S.A.

Young City II to powstające osiedle mieszkaniowe, które podsumować można dwoma słowami: „nowoczesność” i „dynamika”. Dla młodych i dynamicznych osób, zastanawiających się nad tym, gdzie zamieszkać na Bemowie w Warszawie, jest to idealna propozycja. Dlaczego? – Nasza redakcja spieszy z odpowiedzią!   Nowe [...]

PowierzchniaMieszkania:32.45 - 85.67 m2

LokalizacjaLok.:Warszawa - Bemowo

Cena za m2Cena:od 6 600 zł/mkw

Osiedle Kameralne

InwestycjaInwestycja:Osiedle Kameralne

DeweloperDeweloper:ROBYG S.A.

W dzielnicy Warszawa Bemowo nowe mieszkania i apartamenty powstają niezwykle dynamicznie – to zrozumiałe, gdyż Bemowo jest bez wątpienia atrakcyjną częścią Warszawy. Jedną z inwestycji, która została niedawno oddana do użytkowania, jest Osiedle Kameralne (etap VIII) – jeśli szukasz w Warszawie mieszkania [...]

PowierzchniaMieszkania:61.16 - 96.07 m2

LokalizacjaLok.:Warszawa - Bemowo

Cena za m2Cena:od 6 700 zł/mkw

Kamienica Nova

InwestycjaInwestycja:Kamienica Nova

DeweloperDeweloper:DK- DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Szczegółowe informacje o ofercie w Biurze Sprzedaży firmy DK-DEVELOPMENT Sp. z o.o.   Zadzwoń:                                                           Tel.: 12 290 08 72 Tel.: 795 142 495    Pełna lista apartamentów 

PowierzchniaMieszkania:65.9 - 79.06 m2

LokalizacjaLok.:Kraków - Kazimierz, Kazimierz

Cena za m2Cena:od 10 800 zł/m2

1 2 3 4 5 6 7 .... 121 Następna

Aktualności filmowe

Oferty - nowe mieszkania i domy

Nowe mieszkania - FIRST MINUTE

Apartamenty Nowe Bemowo

APM Development sp. z o.o.

Apartamenty Nowe Bemowo

(Warszawa)

rozpoczęcie sprzedaży:

Październik 2017

Sprawdź inne inwestycje: Rozpoczęcie sprzedaży

Rubikon Residence IV (Warszawa)Wrzesień 2017

zobacz wszystkie inwestycje (2) »

Nowe mieszkania - LAST MINUTE

Bartycka 85

APM Development sp. z o.o.

Bartycka 85

(Warszawa)

pozostało ofert: 10

Sprawdź inne inwestycje:

Puławska 111 (Warszawa)oferty: 2

Kamienica Perłowa (Kraków)oferty: 1

Osiedle Kondratowicza (Warszawa)oferty: 4

Osiedle Bluszczańska II (Warszawa)oferty: 8

Kamienica Nova (Kraków)oferty: 1

zobacz wszystkie inwestycje (8) »

Aktualności

Belleville inspirowany Francją

Belleville inspirowany Francją

To inwestycja o niewątpliwych walorach estetycznych i wysokiej funkcjonalności. Postawiono tu na połączenie atrakcyjnej i dogodnej lokalizacji (...)

przeczytaj cały artykuł

Dmowskiego 19 - nowoczesność wśród zieleni

Dmowskiego 19 - nowoczesność wśród zieleni

Inwestycja powstaje aktualnie we Wrocławiu, na Kępie Mieszczańskiej przy ulicy Romana Dmowskiego 19. Lokalizacja w samym centrum miasta to doskonała (...)

przeczytaj cały artykuł

Inwestycja Miasto Moje

Inwestycja Miasto Moje

Inwestycja znajduje się na Żeraniu, przy ul. Marywilskiej 58 (10 km od centrum Warszawy). Obiekt jest realizowany przez dewelopera Ronson Development (...)

przeczytaj cały artykuł

Aura Sky

Aura Sky

To ciekawa inwestycja z nowoczesną, modernistyczną architekturą z dużymi przeszkleniami i ogromnymi oknami, pozwalającymi podziwiać piękną okolicę. (...)

przeczytaj cały artykuł

Zawiła, Kraków, Kliny to nowa inwestycja położona w stolicy Małopolski

Zawiła, Kraków, Kliny to nowa inwestycja położona w stolicy Małopolski

Kraków i dzielnica Kliny to wprost idealne miejsce do zamieszkania wraz z rodziną. Doskonale sprawdzi się w przypadku osób, które cenią sobie (...)

przeczytaj cały artykuł

Warto wiedzieć

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

www.nowemieszkania.pl 2013 Imedia Group 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14, fax. 22 616-07-17 biuro@nowemieszkania.pl