Nowe mieszkania - Artykuł - Wspólnota mieszkaniowa – wspólne prawa, wspólne obowiązki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

NoweMieszkania.pl

Wspólnota mieszkaniowa – wspólne prawa, wspólne obowiązki

Wspólnota mieszkaniowa – wspólne prawa, wspólne obowiązki

Fot. www.freedigitalphotos.net

Kupujesz mieszkanie. Stajesz się nie tylko jego właścicielem, ale i – równocześnie – członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Czy wiesz, co się z tym wiąże? Jakie wynikają z tego prawa, a jakie obowiązki? Wspólnota mieszkaniowa to jednostka organizacyjna zarządzająca częściami wspólnymi nieruchomości, która należy do jej członków.Wspólnota staje się zatem gospodarzem budynku.


Wspólnota mieszkaniowa to jednostka organizacyjna zarządzająca częściami wspólnymi nieruchomości, która należy do jej członków. Wspólnota staje się zatem gospodarzem budynku. Od tego, czy działa sprawnie, czy utrzymuje nieruchomość w należytym stanie oraz czy rozsądnie gospodaruje posiadanymi środkami, zależy komfort wspólnego zamieszkiwania pod „jednym dachem”. Dlatego też tak ważne jest to, aby wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej byli świadomi zarówno praw, jak i obowiązków, które ona realizuje.

Wspólnota mieszkaniowa, czyli co?Gwałtowny rozwój rynku budowlanego, a w zasadzie prawdziwy boom budowlany, jaki przypadł w Polsce na pierwszą połowę lat 90. XX wieku, związany był z powstawaniem coraz to nowych przedsiębiorstw deweloperskich oraz realizowanych przez nie prywatnych inwestycji mieszkaniowych, w których następnie sprzedawano samodzielne lokale mieszkalne lub użytkowe. Spowodowało to, że na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) narodziła się nowa instytucja, stanowiąca alternatywę dla spółdzielni mieszkaniowych – wspólnota mieszkaniowa.

Według ustawy, wspólnotę mieszkaniową tworzy „ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości”. Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną, która nie posiada co prawda osobowości prawnej (określa się ją mianem ułomnej osoby prawnej), ale mimo to ma możliwość zaciągania zobowiązań (np. kredytów na remont lub modernizację nieruchomości wspólnej) oraz nabywania praw (np. w celu zawarcia umowy na wynajem pewnej części nieruchomości wspólnej). Wspólnota mieszkaniowa może również występować przed organami administracji oraz sądami jako strona w postępowaniach (jako strona pozwana oraz jako powód – np. w sporach z członkami wspólnoty, dotyczących zaległości finansowych).

Jak powstaje wspólnota?Wspólnota mieszkaniowa tworzy się na mocy prawa z chwilą, gdy w nieruchomości wyodrębniony zostaje pierwszy lokal. Co za tym idzie, nabywca lokalu mieszkalnego lub samodzielnego lokalu usługowego nie musi wykonywać żadnych czynności prawnych, aby stać się częścią wspólnoty – staje się nią bowiem z chwilą nabycia mieszkania oraz udziału we wspólnych częściach budynku i w gruncie, na którym wzniesiono nieruchomość.

Akt notarialny nabycia własności mieszkania zawiera zapisy dotyczące administrowania nieruchomością przez dewelopera, który wykonuje czynności zarządzające jako jeden z członków wspólnoty – aż do momentu, w którym zbędzie prawa do wszystkich należących do niego lokali. Wspólnota może istnieć zarówno w jednym, jak i w kilku budynkach znajdujących się na tym samym gruncie.

...I jakie są jej zadania?Zadania wspólnoty mieszkaniowej sprowadzają się do administrowania nieruchomością wspólną, a więc taką, która służy właścicielom wszystkich lokali wchodzących w skład tej nieruchomości - to znaczy ogólnodostępną częścią budynku oraz przyległym do niego gruntem. Na czym jednak polega administrowanie? Między innymi na zapewnianiu środków finansowych (na bieżącą eksploatację nieruchomości, na potrzebne remonty i modernizacje) oraz na właściwym wydatkowaniu tych środków i prowadzeniu sprawozdawczości (wymaganej prawem).

Zarząd wsólnotyMieszkańcy nieruchomości, w których znajduje się łącznie więcej niż siedem odrębnych lokali, zobligowani są, aby spośród członków wspólnoty mieszkaniowej wybrać zarząd. To właśnie zarząd administruje sprawami związanymi między innymi z eksploatacją wspólnych części nieruchomości. Zarząd pełni także funkcje reprezentacyjne względem zewnętrznych podmiotów. Na każdą inną aktywność, wykraczającą poza kompetencje zarządu wspólnoty mieszkaniowej, członkowie zarządu muszą otrzymać zgodę uzyskiwaną zwykle poprzez podjęcie stosownej uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

Każdą uchwałę podejmuje się w głosowaniu lub poprzez zebranie stosownej ilości podpisów (za pomocą pisma obiegowego). Decyduje większość udziałów – każdy właściciel ma swój udział w nieruchomości wspólnej (udział określa się w stosunku do powierzchni lokalu, który stanowi prywatną własność). Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek, aby zwoływać zebranie członków wspólnoty przynajmniej raz w roku (do 31 marca) – celem takiego zebrania jest między innymi zatwierdzenie planu finansowego oraz wybór nowych władz.

A może administrator?Wspólnota mieszkaniowa może również przekazać zarządzanie nieruchomością podmiotom zewnętrznym – firmom, które specjalizują się w takich czynnościach administracyjnych i które posiadają stosowne licencje lub chociaż zatrudniają osoby, które takowe posiadają. Administrowanie bieżącymi sprawami dotyczącymi nieruchomości polecone być może także administratorowi, na którego zarząd scedował niejako swoje obowiązki związane z nadzorem prawidłowej eksploatacji budynku.

Umowa zawarta pomiędzy podmiotem zewnętrznym a wspólnotą mieszkaniową reguluje zakres zarządu czy administrowania nieruchomością. Warto pamiętać, że wynajęcie zewnętrznej firmy nie zwalnia zarządu z odpowiedzialności związanej z zaciągniętymi w imieniu wspólnoty zobowiązaniami. Umowa pomiędzy podmiotem zewnętrznym a wspólnotą powinna być zatem klarowna i prawidłowo skonstruowana. Nie należy zapominać o tym, że wspólnota mieszkaniowa odpowiada za zaciągnięte zobowiązania swoim majątkiem, a członek wspólnoty – na podstawie udziału w nieruchomości.

Prawa i obowiązkiJakie prawa niesie ze sobą członkowstwo we wspólnocie mieszkaniowej? Przede wszystkim – korzystanie ze wspólnych części nieruchomości, a także czerpanie z nich pewnych korzyści. Najczęściej są to dodatkowe dochody, które uzyskuje się między innymi z wynajmu (na przykład pod działalność gospodarczą czy reklamę). Członkowie mają oczywiście prawo do wglądu w dokumenty wspólnoty oraz do uczestnictwa w organizowanych przez nią pracach.

Z kolei obowiązkiem członków wspólnoty mieszkaniowej jest partycypacja w kosztach związanych z utrzymaniem wspólnej nieruchomości. Członkowie są tym samym zobowiązani do wpłacania na rachunek bankowy wspólnoty zaliczek przeznaczonych na bieżącą eksploatację oraz na fundusz remontowy. Wysokość zaliczki ustalana jest proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości. Na wpłatach w formie zaliczek bazuje dochód wspólnoty.

Każda wspólnota mieszkaniowa powinna wystąpić do odpowiednich urzędów z wnioskiem o nadanie numerów REGON i NIP oraz prowadzić związaną z nimi sprawozdawczość oraz księgowość, a także rozliczać dochody w ramach podatku dochodowego CIT. Wspólnota, reprezentowana przez swój zarząd, zobowiązana jest także do zawarcia z zewnętrznymi podmiotami umów, bez których prawidłowa eksploatacja nieruchomości nie będzie możliwa, dotyczących między innymi wywozu śmieci czy odśnieżania. Obowiązkiem wspólnoty jest również przeprowadzanie przeglądów budynku i jego instalacji.

Czerpanie z praw, jak i wypełnianie wspólnotowych obowiązków ma na celu przede wszystkim podniesienie komfortu codziennego życia w budynku, który zamieszkuje wiele rodzin. Warto pamiętać, że wspólnota mieszkaniowa istnieje po to, aby mieszkało się nam lepiej.Red. Barbara Stachnik
Data publikacji: 09.04.2014

Zobacz również

Przed zakupem – sprawdź dewelopera!

Przed zakupem – sprawdź dewelopera!

Wybór mieszkania jest bardzo poważną decyzją, dlatego przed podpisaniem ostatecznej umowy konieczne jest dokładne poznanie firmy, która będzie realizowała nasze marzenie o własnym M. Wiarygodność dewelopera możemy bez problemu sprawdzić samodzielnie. Podstawowe czynności jakie należy w tym celu wykonać opisano poniżej.

Podatek od najmu w kilku krokach

Podatek od najmu w kilku krokach

Rozliczanie podatku od najmu jest dość skomplikowane – wymaga bowiem znacznej wiedzy i doświadczenia. Mimo to, ogólny sposób postępowania można opisać w kilku prostych punktach. Pierwszym krokiem jest oszacowanie przychodów płynących z najmu, a także związanych z nimi kosztów. Należy też policzyć, która forma rozliczania podatku będzie dla nas najkorzystniejsza. Jeśli wybierzemy ryczałt, trzeba zdecydować, czy będziemy się rozliczać miesięcznie, czy kwartalnie.

Mieszkanie na parterze?

Mieszkanie na parterze?

Mieszkania położone na parterze w ofertach deweloperów zazwyczaj są tańsze niż lokale położone wyżej. Parterowe usytuowanie uważa się za uciążliwe i mniej bezpieczne. Z tego powodu deweloperzy starają się skusić klientów dodatkowymi atutami, takimi jak np. duży taras czy własny ogródek. Zastanawiając się nad wyborem własnego mieszkania, nie zapominajmy, że lokale na parterze mają też swoje zalety.

Mieszkanie pod Warszawą? Czemu nie!

Stale pogarszająca się sytuacja na polskim rynku pracy, zahamowanie wzrostu wynagrodzeń oraz brak jakiejkolwiek perspektywy poprawy sytuacji w naszym kraju sprawiają, że wszelkie inwestycje mieszkaniowe podejmujemy ostatnio bardzo ostrożnie. Z uwagi na kryzys ekonomiczny dokładnie porównujemy ceny wielu dostępnych na rynku ofert, coraz częściej także szukamy mieszkań położonych poza miastem.

Formalności, które czekają nabywcę lokalu mieszkalnego

Mieszkanie kupione. Teraz czas dopiąć na ostatni guzik wszystkie formalności. „Jakie jeszcze formalności?” - wielu szczęśliwych nabywców łapie się za głowę. W ferworze odbioru mieszkania, remontów, wykończeń i upragnionych przeprowadzek zapominają o kilku ważnych sprawach...

Wykańczanie mieszkania w trzech krokach – budżet, zakup materiałów, wybór ekipy

Kupno mieszkania to ważny moment – spełnione marzenie, ale i początek drogi pełnej pułapek, czyli wykańczania nowego lokum. Zanim wprowadzimy się do własnego M, musimy przecież stawić czoła logistycznemu wyzwaniu. Co robić, żeby mu sprostać?

Wielka płyta w wielkim mieście – wady i zalety

Rozważasz kupno mieszkania w budynku wielorodzinnym wybudowanym w technologii „wielkiej płyty”? Analizujesz wady i zalety? Z pewnością kusi Cię atrakcyjna cena lokalu i duży wybór. A może i inne zalety wielopłytowego budownictwa?

Wyposażenie wnętrz

Inf Rynek pierwotny - nowe mieszkania i domy Wszystkich artykułów: 1290

Mokotowska Szpilka

InwestycjaInwestycja:Mokotowska Szpilka

DeweloperDeweloper:Buszrem

Mokotów Szpilka to zgrabny, smukły i estetyczny 10 kondygnacyjny budynek mieszkalno – usługowy.   Cały projekt składa się z 25 nowych mieszkań. Budynek posiada od 7 do 11 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną.   W planach znalazły się dwupoziomowe apartamenty [...]

PowierzchniaMieszkania:39.1 - 106 m2

LokalizacjaLok.:Warszawa - Mokotów

Cena za m2Cena:Informacja dostępna w Biurze Sprzedaży

Yana

InwestycjaInwestycja:Yana

DeweloperDeweloper:MOTA-ENGIL REAL ESTATE

YANA to przestronnie i funkcjonalnie zaprojektowane osiedle z bogatą ofertą mieszkań o zróżnicowanych metrażach, od komfortowych kawalerek po pięciopokojowe apartamenty. Każde z nich zostało wyposażone w balkon, loggię lub ogródek, idealne miejsce do odpoczynku po pracy. Wybrane mieszkania na ostatnich [...]

PowierzchniaMieszkania:32 - 108.9 m2

LokalizacjaLok.:Warszawa - Wola

Cena za m2Cena:od 9 200

Ascot Apartments

InwestycjaInwestycja:Ascot Apartments

DeweloperDeweloper:Ascot Apartments

Inwestycja Ascot Apartments znajduje się na Osiedlu Wyczółki i jest realizowana przez dewelopera Ascot Apartments.   Cały projekt składa się z 12 nowych apartamentów klasy premium. Budynek posiada 6 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 2 kondygnacje podziemne. Położenie w atrakcyjnej okolicy [...]

PowierzchniaMieszkania:30.1 - 77.9 m2

LokalizacjaLok.:Warszawa - Ursynów

Cena za m2Cena:od 9 500

Dzikiej Kaczki III

InwestycjaInwestycja:Dzikiej Kaczki III

DeweloperDeweloper:Elmis Invest

Osiedle Dzikiej Kaczki III położne jest na warszawskiej Białołęce w wyjątkowym cichym i spokojnym miejscu. W tej części dzielnicy  przeważa zabudowa wielorodzinnej i willowa, a także dużo jest obszarów zieleni.   Bliskość galerii handlowych, obiektów rekreacyjnych i sportowych, przedszkoli oraz [...]

PowierzchniaMieszkania:42.29 - 55.69 m2

LokalizacjaLok.:Warszawa - Białołęka

Cena za m2Cena:od 6 400

Osiedle Primo

InwestycjaInwestycja:Osiedle Primo

DeweloperDeweloper:PROFBUD

Można urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą. Można zrobić wszystko, by nią zostać. Można podążać jej śladem lub samemu zająć miejsce na pierwszym planie. Niektóre role wyznacza nam życie, inne powinniśmy napisać sobie sami.   Osiedle Primo – pierwszoplanowy wybór na mapie zmieniającej się Łodzi. To [...]

PowierzchniaMieszkania:31.09 - 104.79 m2

LokalizacjaLok.:Łódź - Śródmieście

Cena za m2Cena:-

Apartamenty Finlandzka 4

InwestycjaInwestycja:Apartamenty Finlandzka 4

DeweloperDeweloper:Apartamenty Finlandzka

Apartamenty Finlandzka to willa miejska wykończona w podwyższonym standardzie w skład, której wchodzi sześć apartamentów. Dostępne są apartamenty o różnych metrażach, które zaspokoją gusta każdego z zainteresowanych. Na parterze znajdują się zielone ogródki, natomiast na ostatnim piętrze zaplanowano [...]

PowierzchniaMieszkania:35.1 - 147.9 m2

LokalizacjaLok.:Warszawa - Praga Południe

Cena za m2Cena:Informacja dostępna w Biurze Sprzedaży

Apartamenty Nowe Bemowo

InwestycjaInwestycja:Apartamenty Nowe Bemowo

DeweloperDeweloper:APM Development sp. z o.o.

APARTAMENTY NOWE BEMOWO – Powiew Nowoczesności   Ukształtowana zabudowa dzielnicy zapewnia miejski charakter Osiedla, a rozwijająca się infrastruktura okolicy niesie za sobą liczne udogodnienia dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Proste bryły budynków wkomponowane w zagospodarowane otoczenie [...]

PowierzchniaMieszkania:33.81 - 103.36 m2

LokalizacjaLok.:Warszawa - Bemowo

Cena za m2Cena:-

Mozaika Mokotów

InwestycjaInwestycja:Mozaika Mokotów

DeweloperDeweloper:Layetana Developments Polska Sp. z o.o.

Mozaika Mokotów to osiedle położone w rewitalizowanej, nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się części dzielnicy, przy ulicy Cybernetyki. Jego lokalizacja zapewnia mieszkańcom dogodną komunikację z centrum miasta i bliskość jednego z największych warszawskich centrów handlowych, a zarazem szybki dostęp [...]

PowierzchniaMieszkania:37 - 151.8 m2

LokalizacjaLok.:Warszawa - Mokotów

Cena za m2Cena:od 6 314 PLN

Osiedle Ludwinów

InwestycjaInwestycja:Osiedle Ludwinów

DeweloperDeweloper:APM Development sp. z o.o.

Osiedle Ludwinów – Dom, cisza, spokój, funkcjonalność i nowoczesna architektura To wszystko znajdziecie Państwo w wyjątkowym miejscu na zielonym Ursynowie, z dala od miejskiego zgiełku, a jednak w lokalizacji zapewniającej swobodny dostęp do Centrum miasta.     W Warszawie przy ul. Gawota, [...]

PowierzchniaDomy:220.74 - 265.99 m2

LokalizacjaLok.:Warszawa - Ursynów

Cena za m2Cena:-

Lubczykowa Góra

InwestycjaInwestycja:Lubczykowa Góra

DeweloperDeweloper:Trust S. A.

Lubczykowa Góra to najwyżej położone na mapie osiedle w mieście. Nowoczesne domy jednorodzinne, funkcjonalna przestrzeń wewnątrz to nie lada zalety inwestycji.   Do wyboru dwie powierzchnie użytkowe domów: 143,2 m2 oraz 162,4 m2 z garażem.   Domy zbudowane zostały w systemie quattro, w najnowszej [...]

PowierzchniaMieszkania:158.9 - 159 m2

LokalizacjaLok.:Poznań - Stare Miasto

Cena za m2Cena:3589 - 3778

1 2 3 4 5 6 7 .... 129 Następna

Aktualności filmowe

Oferty - nowe mieszkania i domy

Nowe mieszkania - LAST MINUTE

Rezydencja Maślicka

Wrocław Investment Sp. z o.o. Sp. k.

Rezydencja Maślicka

(Wrocław)

pozostało ofert: 6

Sprawdź inne inwestycje:

Słoneczne Zacisza (Katowice)oferty: 8

Miłe Zacisze II (Katowice)oferty: 8

Apartamenty Finlandzka 4 (Warszawa)oferty: 3

Ul. Mała Góra (Kraków)oferty: 10

Villa Romanow (Łódź)oferty: 4

zobacz wszystkie inwestycje (13) »

Aktualności

Belleville inspirowany Francją

Belleville inspirowany Francją

To inwestycja o niewątpliwych walorach estetycznych i wysokiej funkcjonalności. Postawiono tu na połączenie atrakcyjnej i dogodnej lokalizacji (...)

przeczytaj cały artykuł

Dmowskiego 19 - nowoczesność wśród zieleni

Dmowskiego 19 - nowoczesność wśród zieleni

Inwestycja powstaje aktualnie we Wrocławiu, na Kępie Mieszczańskiej przy ulicy Romana Dmowskiego 19. Lokalizacja w samym centrum miasta to doskonała (...)

przeczytaj cały artykuł

Inwestycja Miasto Moje

Inwestycja Miasto Moje

Inwestycja znajduje się na Żeraniu, przy ul. Marywilskiej 58 (10 km od centrum Warszawy). Obiekt jest realizowany przez dewelopera Ronson Development (...)

przeczytaj cały artykuł

Aura Sky

Aura Sky

To ciekawa inwestycja z nowoczesną, modernistyczną architekturą z dużymi przeszkleniami i ogromnymi oknami, pozwalającymi podziwiać piękną okolicę. (...)

przeczytaj cały artykuł

Zawiła, Kraków, Kliny to nowa inwestycja położona w stolicy Małopolski

Zawiła, Kraków, Kliny to nowa inwestycja położona w stolicy Małopolski

Kraków i dzielnica Kliny to wprost idealne miejsce do zamieszkania wraz z rodziną. Doskonale sprawdzi się w przypadku osób, które cenią sobie (...)

przeczytaj cały artykuł

Warto wiedzieć

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

www.nowemieszkania.pl 2013 Imedia Group 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14, fax. 22 616-07-17 biuro@nowemieszkania.pl